Dự Báo Giá Cước Vận Tải Sẽ Giảm Vào Năm 2023

15-02-2023
141 Lượt xem

GIẢM TỶ LỆ LUỒNG VÀNG, ĐỎ, CẮT GIẢM 10%THỜI GIAN THÔNG QUAN

Quyết định số 12 nêu rõ 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan năm 2023. Nỗ lực thực hiện những chỉ tiêu này trong năm 2023 sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và tiếp tục đưa Tổng cục Hải quan giữ vững vị trí đứng đầu trong khối tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về chỉ số cải cách hành chính như những năm trước đây.

Cụ thể, chỉ tiêu 1 đó là nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá rủi rủi ro, đảm bảo giảm 5% tỷ lệ tờ khai luồng đỏ, giảm 10% tỷ lệ tờ khai luồng vàng năm 2023.

Tại Mục II Điều 1 Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra hồ sơ không quá 30%, tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra thực tế hàng hoá không quá 4,5%.

Để đạt được các chỉ tiêu như đề ra, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Tổng cục về tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; cắt giảm danh mục kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục quản lý rủi ro trong các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan, chuyển đổi cơ bản hồ sơ hải quan sang chứng từ điện tử (không yêu cầu nộp bản giấy); giảm tỷ lệ các lô hàng phải lấy mẫu phân tích giám định; nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan…

Chỉ tiêu 2 là giảm 10% thời gian thông quan, giải phóng hàng, liên quan đến thời gian tác nghiệp của cơ quan hải quan.Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan, công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan và hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

"Để có thể rút ngắn tổng thời gian thông quan, giải phóng hàng, trách nhiệm liên quan không chỉ cơ quan hải quan mà còn các bên liên quan khác như doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cơ quan quản lý kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi…", báo cáo Tổng cục Hải quan nêu.

Theo đó, các chỉ tiêu đưa ra đều hướng tới mục đích cuối cùng là giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp thông quan; đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng giải pháp cụ thể thực hiện chỉ tiêu này trong năm 2023 trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thời gian thông quan, giải phóng hàng năm 2022.

 

Chỉ tiêu 3 là giảm 20% số lô hàng phải lấy mẫu phân tích, giám định.

Chỉ tiêu 4 là cắt giảm chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, cơ bản chuyển đổi sang chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử 100% chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp điện tử.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng nghiêm cấm công chức hải quan yêu cầu người khai nộp các chứng từ ngoài quy định. Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành đưa 50% thủ tục hành chính còn lại thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chỉ tiêu 5 là tăng số cuộc thực hiện tham vấn giá theo hình thức gián tiếp của doanh nghiệp hạng 1 đến 4.

ĐỒNG HÀNH VÀ ĐỂ GỠ KHÓ VÀ NÂNG CAO SỐ DOANH NGHIỆP TỰ NGUYỆN TUÂN THỦ

Trong Quyết định số 123, chỉ tiêu 6 là giảm 25% tỷ lệ số cuộc kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.Trước đó, ngày 28/12/2022, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5700/TCHQ-KTSTQ về danh sách doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2023.Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã phê duyệt danh sách 144 doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan để đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế năm, giảm 25,7% so với năm 2022.

Chỉ tiêu 7 là tăng 10% số lượng tờ khai hải quan làm thủ tục thông qua đại lý hải quan.Tổng cục Hải quan cho rằng hoạt động xuất nhập khẩu thông qua kênh đại lý làm thủ tục hải quan đang là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thời gian qua, hoạt động đại lý hải quan đã có những đóng góp quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển các dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn toàn quốc.

Do đó, cơ quan này sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể để tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích chủ hàng, người dân, doanh nghiệp sử dụng đại lý hải quan khi phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao vai trò của đại lý trên phương diện là cầu nối giữa cơ quan hải quan và người xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời giải quyết vấn đề cạnh tranh không lành mạnh giữa các cá nhân hoạt động tự do, tự phát với đại lý hải quan; hỗ trợ tối đa hoạt động của các đại lý khi thực hiện thủ tục hải quan thông qua các tổ giải quyết vướng mắc, tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin qua lại giữa cơ quan hải quan và đại lý hải quan…Không chỉ nỗ lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, ngành hải quan cũng đồng hành tháo gỡ khó khăn và cải thiện mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp qua từng năm.

Trong Quyết định số 123, ngành hải quan cũng đặt chỉ tiêu số 8 là tăng 20% số lượng doanh nghiệp tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan so với năm 2022 để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Chỉ tiêu 9 là nâng cao chất lượng đối thoại, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cố gắng hoàn thành việc giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại cấp chi cục trong thời gian 2 giờ làm việc.Cùng với đó, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến tối thiểu 1 lần/quý tại cấp chi cục hải quan và 2 lần/năm tại cấp cục hải quan tỉnh, thành phố. Ngoài ra, giảm 50% số vụ khiếu nại các quyết định hành chính sai của cơ quan hải quan, công chức hải quan. 

Chỉ tiêu 10 là thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám sát, quản lý hải quan trên cổng dịch vụ công trực tuyến, gồm: thủ tục liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thủ tục liên quan đến hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; thủ tục công nhận, mở rộng, thu hẹp, chấm dứt hoạt động của các địa điểm làm thủ tục hải quan (kho, bãi, địa điểm).

(0) Bình luận “HẢI QUAN VIỆT NAM ĐƯA RA 10 TIÊU CHÍ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIÚP THÔNG QUAN NHANH CHÓNG HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU”
(0 Bình chọn)
Email của bạn sẽ được bảo mật
Mời bạn nhập đánh giá*
Tên
*
Email
*
Có dấu * là trường bắt buộc phải có
Gửi